Dotacje EU

Beneficjent:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz Budżetu Państwa w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju innowacyjnej Wielkopolski