Polityka jakości

Celem firmy jest doskonalenie wszelkich procesów w firmie, poprawa jakości świadczonych usług, rozwój firmy, podnoszenie jej wartości oraz zgodne z oczekiwaniami wykorzystanie kwalifikacji i predyspozycji jej pracowników.

Realizacja tych celów powinna dostarczać pełnej satysfakcji klientom i dostawcom oraz personelowi firmy.

Nasze cele realizujemy poprzez:

  • stałą orientację na potrzeby i oczekiwania Klientów,
  • indywidualne i rzetelne podejście do każdego Klienta i zdobycie jego trwałego zaufania,
  • spełnianie wszystkich wymagań ustawowych i przepisów prawnych obowiązujących w naszej branży,
  • podnoszenie kwalifikacji, umiejętności i fachowości pracowników firmy oraz rozwijanie w nich poczucia odpowiedzialności za jakość produkowanych wyrobów i świadczonych usług,
  • doskonalenie wszystkich procesów realizowanych w Naszej firmie.

Misją firmy jest zaspokajanie potrzeb i oczekiwań wszystkich klientów: nabywców naszych produktów oraz odbiorców świadczonych przez ZBIORSTAL usług.

Pracownicy firmy wspólnie podejmują trud realizacji misji firmy, wykorzystując swój zapał, energię i kreatywność. Pamiętają, że etyka, kultura, spełnianie oczekiwań Klientów, jakość i ochrona środowiska to najcenniejsze dla firmy wartości.

Pragniemy umacniać wizerunek firmy ZBIORSTAL jako solidnego, wiarygodnego, dbającego o dobro Klienta partnera.