POWRÓT

Aeratory

Aeratory są urządzeniami instalowanymi w instalacjach uzdatniania wody. Służą do napowietrzania wody w celu ułatwienia wytrącania związków żelaza i manganu. Przeznaczone są do indywidualnej współpracy z filtrem w instalacjach wody zimnej przy maksymalnym dopuszczalnym ciśnieniu 10bar, temperaturze dopuszczalnej do 80°C. Wszystkie elementy aeratora wykonane są ze stali niskowęglowych. Mieszacze wodno-powietrzne są obustronnie zabezpieczone antykorozyjnie, a wszystkie powierzchnie wewnętrzne, które mogą posiadać kontakt z wodą pitną pokryte są posiadającą Atest Higieniczny PZH farbą Brantho- Korrux 3 in1 Branth-Chemie A.V. Branth. Farba ta nie zawiera toksycznych ani rakotwórczych związków i posiada niską zawartość VOC- zawartość lotnych związków organicznych w farbach i produktach pokrewnych.

Karty katalogowe (kliknij aby pobrać) :