POWRÓT

Wymienniki ciepła

Wymienniki ciepła przeznaczone są do podgrzewania wody do celów socjalnych i gospodarczych oraz pełnią rolę zasobnika ciepłej wody. Konstrukcyjnie zbiorniki dostosowane są do pracy w pozycji poziomej przy ciśnieniu 6 bar ,czynnikiem grzejnym może być woda lub para wodna do temperatury 165 °C. W ścianki zbiornika wbudowane są kołnierzowe króćce przyłączeniowe do doprowadzenia i odprowadzenia czynnika grzejnego oraz króćce: dopływowy- wody zimnej i odpływowy wody podgrzanej. Wymienniki składają się z dwóch podstawowych zespołów: wężownicy grzejnej oraz zasobnika podgrzewanej wody.

Karty katalogowe (kliknij aby pobrać) :