POWRÓT

Zawory bezpieczeństwa


AUTORYZOWANY PARTNER SERWISOWY FIRMY HEROSE

OFERTA USŁUG:

  • Legalizacja zaworów bezpieczeństwa z poświadczeniem Urzędu Dozoru Technicznego
  • Nastawy na ciśnienie otwarcia do 50 bar wraz z poświadczeniem Urzędu Dozoru Technicznego
  • Wymiana sprężyn w zaworach ze względu na jej zużycie lub konieczność zmiany nastawy
  • Wypożyczanie zaworów bezpieczeństwa na czas przeprowadzanego w naszym warsztacie remontu lub regeneracji Państwa zaworu bezpieczeństwa
  • Przeglądy, konserwacja oraz remonty zaworów bezpieczeństwa z odbiorem Urzędu Dozoru Technicznego