Wymienniki ciepła

Oferujemy wymienniki ciepła o pojemności WP 6 i WP 10/16 V 250 - 4000 dm3. Urządzenia te służą do wymiany ciepła między 2 lub więcej płynami. Stosuje się je powszechnie w wielu miejscach, w tym w systemach chłodzenia, ogrzewania, wentylacji.
Wymienniki ciepła mają raczej niewielkie, kompaktowe wymiary, wyróżniają się też dużą sprawnością. Poszczególne wymienniki mogą różnić się budową, przeznaczeniem czy
sposobem działania. Trudno sobie wyobrazić nowoczesne ciepłownictwo, chłodnictwo, instalacje c.o. czy c.w.u. bez sprawnie działających wymienników ciepła. Są one wykorzystywane zarówno w tradycyjnych sieciach ciepłowniczych, jak i tych, które korzystają z odnawialnych źródeł energii np. poprzez pompy ciepła.

Z racji dużego nacisku kładzionego dziś na energooszczędność i rozwiązania proekoglogiczne, również w dziedzinie wymienników ciepła wciąż pojawiają się warte odnotowania innowacje,dzięki czemu te urządzenia są jeszcze wydajniejsze i bardziej ekonomiczne.